TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je spolufinancován Individuální dotací v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

Termín realizace: 03/2019 – 06/2019

 

Rozpočet

Celkový rozpočet projektu: 75 311 Kč

Příspěvek z rozpočtu Pardubického kraje: 50 000 Kč

Rozpočet TJ Sokol České Heřmanice, z.s.: 25 311 Kč

V rámci projektu byla provedena renovace fotbalového hřiště TJ Sokol České Heřmanice, z.s.: vertikulace (odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň prořezání vrchní vrstvy půdy), aerifikace (provzdušnění půdního profilu do hloubky 6 - 10 cm pomocí dutých hrotů, kdy se vynáší na povrch špunty z travního drnu), pískování (rovnoměrné rozprostření písku, urovnání drobných nerovností a vyplnění vpichů po aerifikaci), smykování, dosev trávníku a hnojení.

 

Více informací o podporách poskytovaných z rozpočtu Pardubického kraje naleznete na www.pardubickykraj.cz/dotacni-programy-kh.