Komunitní škola

Kdo jsme?

Komunitní škola České Heřmanice je nestátní nezisková organice, zaregistrovaná na Ministerstvu vnitra jako zapsaný spolek. KŠ je poskytovatelem celoživotního vzdělání přístupného pro všechny obyvatele obce a její okolí bez rozdílu věku.
Lenka Vacková
Lenka Vacková předsedkyně

Pamětní list

Hlavní cíle sdružení

  • možnost vzdělávání a aktivního trávení volného času přímo v obci
  • podílení se na obecních rozvojových aktivitách a komunitním životě obce
  • formování určitého sblížení komunity
Komunitní vzdělávání

Komunitní vzdělávání (KV) je proces, který zapojuje lidi bez rozdílu věku do života komunity tak, že uspokojuje jejich vzdělávací, sociální, kulturní nebo rekreační potřeby. Ke vzdělání občanů bude docházet v kurzech či jednorázových akcí, které budou probíhat v odpoledních nebo večerních hodinách pod vedením zkušených lektorů či dobrovolníků v prostorách základní školy.

Zájemci o vzdělávání budou získávat znalosti a vědomosti v kurzech se zaměřením na volnočasové činnosti, výuku cizích jazyků, práce na PC apod.

Nabídka kurzů se bude odvíjet od zájmů občanů naši obce a okolí.

Kurzovné bude stanoveno tak, aby pokrylo mzdy lektorům, a pronájem vybavení potřebného pro výuku. Realizování jednotlivých činností není záležitostí školy, ale především Vás, občanů.

Vy sami si budete určovat, o co máte zájem a čemu se chcete věnovat.

Děkujeme za Váš zájem a velice se těšíme na setkání s Vámi.

Komunitní škola menu

Zvolte požadovanou volbu z naší nabídky