TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je spolufinancován Národní sportovní agenturou v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2021. Účelem poskytnutí dotace je podpora činnosti TJ na provozování a udržování sportovních zařízení, včetně udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Termín realizace: 01/2021 – 12/2021

 

Financování projektu

Finanční zdroje celkem: 72 079 Kč

Poskytnutá dotace od NSA: 36 039,50 Kč

Vlastní zdroje TJ Sokol České Heřmanice, z.s.: 36 039,50 Kč

 

Z dotace byly financovány regenerační práce trávníku na fotbalovém hřišti. Byla provedena vertikulace (odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň prořezání vrchní vrstvy půdy, tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav), aerifikace (provzdušnění půdního profilu do hloubky 6 - 10 cm pomocí dutých hrotů, kdy se vynáší na povrch špunty z travního drnu), pískování (rovnoměrné rozprostření písku, urovnání drobných nerovností a vyplnění vpichů po aerifikaci), smykování, dosev trávníku a hnojení.