TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je financován Národní sportovní agenturou v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2022. Účelem poskytnutí dotace je podpora činnosti TJ na sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 23 let a činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení.

Termín realizace: 01/2022 – 12/2022

 

Poskytnutá dotace od NSA: 147 420 Kč

 

Dotace byla použita na členství dětí u Fotbalové asociace ČR, školení trenérů, nákup fotbalových branek pro fotbal dětí, cestovné, startovné, mzdové náklady a údržbu sportovního areálu.