TJ Sokol
České Heřmanice, z.s.
www.tjsokol.ceskehermanice.cz

Projekt je spolufinancován Národní sportovní agenturou v rámci dotačního neinvestičního programu Rozvoj a podpora sportu 2022. Účelem poskytnutí dotace je podpora činnosti TJ na provozování a udržování sportovních zařízení, včetně udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Termín realizace: 01/2022 – 12/2022

 

Financování projektu

Finanční zdroje celkem: 135 390 Kč

Poskytnutá dotace od NSA: 67 695 Kč

Vlastní zdroje TJ Sokol České Heřmanice, z.s.: 67 695 Kč

 

Z dotace byly financovány energie (elektřina, vodné a stočné), udržovací práce spojené se zajištěním chodu areálu a nákup drobného spotřebního materiálu.