Komunitní škola

Co je to „Komunitní škola České Heřmanice“?

„Komunitní škola České Heřmanice, z.s.“ je spolek, který má poskytovat vzdělávací či zájmové aktivity všem lidem v obci a blízkém okolí bez ohledu na jejich věk. Se základní školou má společné zázemí – prostory a vybavení. Prostředky, které obec do školy vkládá, tak mohou být maximálně využity nejen ve prospěch žáků školy, ale i široké veřejnosti. Cílem „Komunitní školy České Heřmanice“ je nabídnout veřejnosti vzdělávací kurzy a aktivity, které lidé potřebují a o které mají zájem.
Finanční příjem, který plyne z pořádání kurzů rozhodně nelze považovat za komerční aktivitu. Kalkulace kurzů jsou prováděny tak, aby pokryly pouze plat lektora či případné další náklady.

O co se snažíme?

Naším hlavním cílem je za pomoci Obce České Heřmanice nabídnout celé komunitě možnost vzdělávat se, bavit se či sportovat a využívat tak prostory i vybavení základní školy a případně sokolovny. Snažíme se nabídnout všem věkovým kategoriím vyžití v různých oblastech a umožňujeme obyvatelům navštěvovat kurzy „doma“ namísto toho, aby museli za různými aktivitami dojíždět a utrácet tak zbytečně další peníze a čas dojížděním.

Cíle sdružení:

  • poskytování široké škály aktivit, vzdělávací, sociální, sportovní, kulturní a rekreační akce
  • nabídka jednorázových besed či dlouhodobých kurzů zaměřených na různé činnosti a oblasti života
  • lepší využití budovy základní školy
  • posílení prestiže základní školy a jejího dalšího růstu
  • možnost vzdělávání a aktivního trávení volného času přímo v obci
  • podíl na obecních rozvojových aktivitách (strategie, semináře, ...) a komunitním životě obce (kluby občanů, kroužky, divadla, plesy)
  • formování určitého sblížení komunity

Finance

Činnost „Komunitní školy“ je chápána jako nevýdělečná, což znamená, že se z prostředků kurzovného uhradí odměna lektorům, provozní náklady a nájem používaných prostor. Díky této myšlence mohou být otevřeny kurzy pro dospělé za velmi příznivé ceny a kurzy pro děti za symbolickou částku. Případné riziko tohoto podnikání nám pomáhá nést obec díky dotaci, kterou nám pro letošní rok poskytla.

Věříme ...

že touto cestou oslovíme zájemce o vzdělávání, kulturní rozvoj a budeme moci společně rozšiřovat naše obzory.