Komunitní škola

Od května 2023 až do srpna 2023 naše Komunitní škola uspořádala pro děti jeden projektový den v klubovně na téma recyklace a projektový den mimo klubovnu na téma rybářství a myslivost.  Pro dobrovolníka komunitní školy se zrealizovaly vzdělávací kurz – cizího jazyka ( MIt Sicherheit sprechen).

Všechny tyto aktivity jsou hrazeny z projektu pod Místní akční skupinou Litomyšlsko o.p.s. "Společnou cestou ke kvalitnějšímu neformálnímu vzdělávání na území Litomyšlska"