Mateřská škola

Mateřská škola

Loading...

 

Zápis do MŠ České Heřmanice pro rok 2024/2025

Mateřská škola České Heřmanice

České Heřmanice 50, 565 52 České Heřmanice IČ: 72088613, Telefon: 465 549 655, mob: 737 533 429,

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., DS: jz42k8y

Zápis dětí do MŠ České Heřmanice na školní rok 2024/2025 se uskuteční od 2.5. do 7.5.2024 vždy od 9 do 12:30 hodin – pro osobní podání.

V tyto dny lze také poslat Žádost o přijetí (včetně všech příloh) datovou schránkou, poštou či e-mailem s elektronickým podpisem.

Formuláře jsou k dostání v Mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §34, odst.3 a 4, v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy České Heřmanice - Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií bude ředitelka Mateřské školy postupovat v případech, kdy počet Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000Sb.)

 Přílohy k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

 • Kopie rodného listu dítěte
 • Přihláška dítěte
 • Evidenční list dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře (do kolonky listu Přihláška do Mateřské školy a Evidenční list dítěte). V případě, že dítě není řádně očkováno, doloží zákonný zástupce potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. děti , které do 31.8.2024 dosáhnou pěti let).

  

Přidělení registračního čísla

Rodič do 17.5.2024 obdrží e-mail s přidělením registračního čísla pro správní řízení.

Oznámení o přijetí/ nepřijetí:
Seznam přijatých dětí 
vedených pod registračními čísly bude zveřejněn do konce května 2024 (na vývěsce v MŠ a na : www.ceskehermanice.cz/materska-skola. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě. 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy České Heřmanice:

 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ (narození 2018 – OŠD, 1.9.2018 – 31.8.2019).
 • Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky (narození 1.9.2018 – 31.8.2019).
 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2019 – 31.8.2020) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.
 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2019 – 31.8.2020).
 • Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2020 – 31.8.2021) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.
 • Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2020 – 31.8.2021).
 • Děti mladší 3 let (narození od 1.9.2021) budou přijímány při volné kapacitě MŠ. Pomocným kritériem (1 bod) bude umístění staršího sourozence v MŠ. V případě většího počtu uchazečů a shodnosti bodového hodnocení uchazečů, rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími).

 Při nejasnostech, problémech s doručením Žádosti a Přihlášky, atd… kontaktujte prosím ředitelku MŠ, Michaelu Flídrovou (737 533 429), nalezneme spolu řešení.

  

Tiskopisy k zápisu jsou ke stažení zde:

 

 

Plavecká výuka bude zahájena ve čtvrtek 4.4.2024. Doprava- linkový autobus v 7:50. Sraz v MŠ v 7:40. S sebou - batoh, pití, pláštěnka, plavky, ručník, hřeben. Svačinu zajistí ŠJ.