Provozní doba 6:30 – 15:30 

 

6 : 30 – 8 : 00 scházení dětí, spontánní aktivity dětí, dle vlastní vůle se zapojují do činností nabídnutých učitelkou, individuální práce s dětmi

8 : 00 – 8 : 30 zdravotní cviky, pohybové hry, motivační činnosti

8 : 30 – 9 : 00 hygiena, svačina

9 : 00 – 9 : 30 didakticky cílené činnosti dle tématického celku týdne (skupinové, individuální), smyslové hry, jazykové chvilky, relaxace

9 : 30 – 11 : 30 pobyt venku 

11 : 30 – 12 : 15 hygiena, oběd 

12 : 15 – 14 : 15 hygiena, odpočinek 

14 : 30 – 15 : 00 hygiena, odpolední svačina 

15 : 00 – 15 : 30 spontánní aktivity dětí, hry a didakticky cílené činnosti nabídnuté učitelkou, postupný odchod dětí z MŠ