Stravné a úplata za předškolní vzdělávání je od 1.2.2024 placena převodem na účet:

  • Stravné- číslo účtu – 131-2063350277/0100
  • Úplata – číslo účtu – 131-2063390287/0100

V obou případech použijte jako variabilní symbol rodné číslo Vašeho dítěte.