"Opakování je matka moudrosti" tak si shrneme, co, jak a kam v našem městysi vše třídíme.

Papír, plast, sklo, biologický rozložitelný odpad, kuchyňský olej, velkoobjemový odpad, železný šrot, staré elektrospotřebiče.

PAPÍR - MODRÝ KONTEJNER

(velkoobjemový zastřešený kontejner pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

Větší kartónové krabice (v rozloženém stavu) a další rozměrnější papírový odpad odkládejte do velkoobjemového kontejneru pod hospodou, aby modré plastové kontejnery umístěné na sběrných místech v městysi nebyly hned plné. Díky tomu se nám podaří ušetřit finanční prostředky za případné častější svozy a tím i zachovat místní poplatek za odpady v rozumné míře a navíc se nebudeme muset dívat na kontejnery obrovnané papírovým odpadem.

NE
Nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách, které obsahují látku Bisfenol). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

PLAST - ŽLUTÝ KONTEJNER

(sběrné místo pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, nápojový karton/TETRAPAK, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky

SKLO - ZELENÝ / BÍLÝ KONTEJNER 

(sběrné místo pod hospodou a plastové kontejnery na dalších sběrných místech v městysi a jeho přilehlých částech)

Barevné do zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna. 

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD -  HNĚDÝ/MODRÝ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

(na sběrných místech 1x Chotěšiny, 1x Borová, 1x Netřeby (čekárna), 5x České Heřmanice (čp. 49 - přidružená výroba, čp. 22 - bytovka u hřiště, č.p. 80 - na Pazderně, u čp. 125 - nová ulice u Hřbitova, u č.p. 85 - za ČOV)

Biologicky rozložitelné odpady jsou takové, které podléhají rozkladu za přístupu i nepřístupu kyslíku. Mohou to být rostlinné zbytky, listí, slupky z ovoce a zeleniny a jiné.  

ANO
Skořápky z vajec, peří, chlupy, staré pečivo, slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, zbytky zeminy, čajové sáčky, kávová sedlina, piliny, odpad ze zahrad (posekaná tráva, nadrcené větve, spadané ovoce, listí), dřevěný popel a jiné.

NE
Uhelný popel, olej, plasty, maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.), rostliny napadané chorobami, cigarety a nedopalky, exkrementy zvířat (masožravci), odpad, který patří do jiných třídicích nádob a není biologicky rozložitelný.

 KUCHYŇSKÝ OLEJ - ČERNÁ PLASTOVÁ POPELNICE 

(Sběrné místo u parkoviště naproti KD, sběrné místo Netřeby.)

nádoba pro sběr použitého kuchyňského oleje. Nevylévejte olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost naší kanalizace, které tyto oleje velmi škodí. Stačí olej doma slévat do PET lahví a ty pak dobře uzavřené vhazovat do této nádoby. 

 

VELKOOBJEMOVÝ - HNĚDÝ/MODRÝ VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Mimo odpadů, které lze třídit, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Ve vyhlášeném termínu, zpravidla jednou ročně na jaře, probíhá sběr objemového odpadu do přistavených hnědých/modrých velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa v městysi a místních částech. 

V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si za poplatek přistavení velkoobjemového kontejneru na úřadu městyse.

ANO

starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, nepoužitelné oblečení a obuv ve větším množství, peřiny, deky, zahradní hadice.

NE

elektrospotřebiče, stavební odpad, ostatní odpad co se třídí – papír, sklo, plast, textil, železo

ELEKTROSPOTŘEBIČE - SBĚRNÉ MÍSTO NETŘEBY

Staré vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat na sběrném místě v Netřeby.