Na konci školního roku 2021 byl zrealizován projekt Stezka zdraví a poznání České Heřmanice. Na stezce, která je umístěna za Pazdernou směrem na Horky, je umístěno 5 stanovišť na posílení a protažení celého těla. Součástí stezky jsou i informační tabule, které poskytují základní informace o daném stanovišti včetně funkcí a pokynů pro cvičení, grafického znázornění, zajímavostí, hádanek pro děti. Na konci stezky bylo umístěno i turistické odpočívadlo, které v okolí Heřmanic, dle Vaších ohlasů už dlouho chybělo.

Věříme, že Vás stezka bude bavit.

Projekt "Fit stezka zdraví a poznání České Heřmanice" je spolufinancován MAS Litomyšlsko o.p.s.