Závod hasičské všestrannosti a brannosti

     Jedná se o první disciplínu hry Plamen, kterou na podzim sezóna začíná. Jde o klání pětičlenných hlídek mladších kolektivů, starších kolektivů, přípravky, dorostu, a nově i pro civilní hlídky tvořené žáky základních a středních škol, odborných učilišť a gymnázií. Na kratší trati (mladší žáci, přípravka, ZŠ) a o něco delší trati (starší hlídky, dorost, ZŠ, SŠ, atd.) trati se nachází šest stanovišť pro mladší, sedm pro starší, a osm pro dorost. Zde hlídky plní dané úkoly. Na prvním stanovišti je střelba ze vzduchovky u starších a mladších hlídek, a hod na cíl u přípravky a civilních družstev. Druhé stanoviště je zaměřeno na orientaci v přírodě. Hlídky na něm určují stopy zvířat, názvy rostlin a stromů, a několik topografických značek. Dalším stanovištěm, je oblíbené uzlování, které dělá problémy nejen mladším hlídkám. Hlídky na něm musí uvázat 1 z 5ti používaných uzlů. Na čtvrtém stanovišti je takzvaná brannost, tedy k jeho splnění je potřeba přelézt po vodorovném laně (starší a mladší hlídky, dorost), nebo přeskočit vodní příkop (přípravka, civilní týmy). Pátým stanovištěm je prověření znalostí z požární ochrany. Zde musí mladší hlídky určit možné nebezpečí, které by se mohlo uskutečnit při nedodržení, nebo zanedbání bezpečnostních zásad v domácnosti, jako například papírové kapesníčky u zapálených svíček, přetékající vana, nebo kanistr s hořlavinou u ohně. Starší hlídky musí určit, jak by se zachovali, při událostech jako požár v lese, či domě, nebo jak se zachovat když při smažení na pánvi začne pánev najednou hořet. Všechny kategorie pak určují co všechno je součástí základního trojúhelníku hoření, a přiřazují grafické značky k technickým prostředkům PO. Na šestém stanovišti hlídky plní první pomoc, tedy musí říct jak se správně zachovat v krizové situaci, např. při zlomenině nohy, opaření, úpalu, štípnutí hmyzem, ale třeba i při infarktu, či mozkové mrtvici. Posledním stanovištěm pro starší hlídky je pak ochrana obyvatelstva, kde musí tým správně určit vytvoření záchranářské uličky pro složky IZS na víceproudých silnicích, dále musí předvést telefonát na tísňovou linku kde ohlásí požár, srážku vozidel, či úraz v horách, a určit jak by mělo vypadat správné evakuační zavazadlo pro případ nouze. V případě dorostu a starších civilních družstev pak následuje ještě poslední stanoviště jménem orientace v terénu. Nejedná se vlastně ani tak o stanoviště, jako o úsek ve kterém se musí hlídka pohybovat dle předem získaného azimutu.

     Za nepřesné plnění jednotlivých úkolů se přiřazuje různý počet trestných bodů (dle pravidel ZHVB), které se připočítávají k celkovému času na trati (co trestný bod, to minuta navíc). Umístění v této soutěži pak ovlivňuje celkové umístění v ročníku hry Plamen.

ročník

místo

kategorie

Celkové pořadí

7. 10. 2017

Horní Čermná

mladší

37. a 43. z 67 hlídek

   

starší

60. z 62 hlídek

6. 10. 2018

Letohrad - Kunčice

starší

42. z 65 hlídek

5. 10. 2019

Klášterec na Orlicí

starší

30. z 62 hlídek

3. 10. 2020

Bystřec

mladší

39. z 46 hlídek

   

starší

15. z 54 hlídek

9. 10. 2021

Dolní Čermná

mladší

36. Z 48 hlídek

   

starší

12. z 60 hlídek

7. 10. 2023 Dolní Čermná

mladší

42. z 44 hlídek

   

starší

27. a 34. z 35 hlídek

22. 10. 2023 Dolní Sloupnice

starší

2. a 5. z 6 hlídek

   

mladší

1. a 4. z 5 hlídek

   

přípravka

2. z 3 hlídek