Hra plamen podporuje všestranný a plnohodnotný rozvoj všech dětí a mládeže se zájmem o technické vzdělávání, pohybové aktivity a oblast integrovaného záchranného systému jako celku. Posláním nás, jako vedoucích a instruktorů, je rozvíjet u dětí týmového ducha, sportovní a mentální schopnosti a naučit je mnoho uplatnitelných, a pro život velmi potřebných znalostí jako například základy první pomoci, základy orientace v terénu, práci IZS, ale také možnost umět přijímat prohru, a učit se nejen z vlastních chyb, ale i z chyb svých kamarádů. Krása hasičského sportu je v tom, že je tak pestrý, že si v něm každý najde to své. Ročně se účastníme několika ligových soutěží v požárním útoku, kde se plní i všechny druhy štafet, a několika branných závodů. Nechybí samozřejmě ani zajímavé výlety do přírody, volnočasové aktivity jako účast v plavecké soutěži, nebo každoroční účast v soutěži požární ochrana očima dětí, a celotýdenní letní tábor.

Soutěž probíhá od 1. září do 30. srpna následujícího roku a mohou se jí zúčastnit minimálně devítičlenné týmy v kategoriích mladších žáků, starších žáků, přípravky a dorostu.

Odkaz na stránky hasičů s fotografiemi

Jednotlivé disciplíny:

Závod hasičské všestrannosti a brannosti

Štafeta 4x60m

Útok CTIF

Štafeta CTIF

Štafeta požárních dvojic

Požární útok

Závod hasičské všestrannosti a brannosti

     Jedná se o první disciplínu hry Plamen, kterou na podzim sezóna začíná. Jde o klání pětičlenných hlídek mladších kolektivů, starších kolektivů, přípravky, dorostu, a nově i pro civilní hlídky tvořené žáky základních a středních škol, odborných učilišť a gymnázií. Na kratší trati (mladší žáci, přípravka, ZŠ) a o něco delší trati (starší hlídky, dorost, ZŠ, SŠ, atd.) trati se nachází šest stanovišť pro mladší, sedm pro starší, a osm pro dorost. Zde hlídky plní dané úkoly. Na prvním stanovišti je střelba ze vzduchovky u starších a mladších hlídek, a hod na cíl u přípravky a civilních družstev. Druhé stanoviště je zaměřeno na orientaci v přírodě. Hlídky na něm určují stopy zvířat, názvy rostlin a stromů, a několik topografických značek. Dalším stanovištěm, je oblíbené uzlování, které dělá problémy nejen mladším hlídkám. Hlídky na něm musí uvázat 1 z 5ti používaných uzlů. Na čtvrtém stanovišti je takzvaná brannost, tedy k jeho splnění je potřeba přelézt po vodorovném laně (starší a mladší hlídky, dorost), nebo přeskočit vodní příkop (přípravka, civilní týmy). Pátým stanovištěm je prověření znalostí z požární ochrany. Zde musí mladší hlídky určit možné nebezpečí, které by se mohlo uskutečnit při nedodržení, nebo zanedbání bezpečnostních zásad v domácnosti, jako například papírové kapesníčky u zapálených svíček, přetékající vana, nebo kanistr s hořlavinou u ohně. Starší hlídky musí určit, jak by se zachovali, při událostech jako požár v lese, či domě, nebo jak se zachovat když při smažení na pánvi začne pánev najednou hořet. Všechny kategorie pak určují co všechno je součástí základního trojúhelníku hoření, a přiřazují grafické značky k technickým prostředkům PO. Na šestém stanovišti hlídky plní první pomoc, tedy musí říct jak se správně zachovat v krizové situaci, např. při zlomenině nohy, opaření, úpalu, štípnutí hmyzem, ale třeba i při infarktu, či mozkové mrtvici. Posledním stanovištěm pro starší hlídky je pak ochrana obyvatelstva, kde musí tým správně určit vytvoření záchranářské uličky pro složky IZS na víceproudých silnicích, dále musí předvést telefonát na tísňovou linku kde ohlásí požár, srážku vozidel, či úraz v horách, a určit jak by mělo vypadat správné evakuační zavazadlo pro případ nouze. V případě dorostu a starších civilních družstev pak následuje ještě poslední stanoviště jménem orientace v terénu. Nejedná se vlastně ani tak o stanoviště, jako o úsek ve kterém se musí hlídka pohybovat dle předem získaného azimutu.

     Za nepřesné plnění jednotlivých úkolů se přiřazuje různý počet trestných bodů (dle pravidel ZHVB), které se připočítávají k celkovému času na trati (co trestný bod, to minuta navíc). Umístění v této soutěži pak ovlivňuje celkové umístění v ročníku hry Plamen.

Odkaz na stránky hasičů s fotografiemi