Rekonstruovaný objekt bude sloužit veřejnosti jako Obecní dům, kde bude umístěn úřad městyse, zasedací místnost, veřejná knihovna, obřadní síň, klubovna pro zájmovou činnost a místnost pro vzdělávání. Ve venkovním prostoru bude vybudována zpevněná plocha pro parkování.