SDH
České Heřmanice

SDH

V pátek 5. 4. jsme ve spolupráci s JSDHO a místní školou uspořádali projektový den s hasičskou tématikou. Program začínal v 7:30 prezentací a výkladem toho, jak se chovat při mimořádných situacích. Děti se zde dozvěděli co obnáší práce hasiče, jaký je rozdíl mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči, nebo to, jak se chovat při situacích jako lesní požár, či požár budovy. V neposlední řádě pak to, co dělá hasičská mládež, včetně soutěžních disciplín, účasti v soutěžích Plamen, a výchovně vzdělávacích akcí, kterých se účastníme.

Po prezentaci se děti se svými vyučujícími rozešly do tříd, ze kterých se ale museli vzápětí evakuovat kvůli nahlášenému "požáru" na toaletách. K "požáru" byla zavolána JSDHO České Heřmanice, která zabezpečila celou školu a "požár" zajistila. Po návratu do školy ještě jeden ze školitelů prošel s paní ředitelkou školu, a upozornil na možná zlepšení požární ochrany. Děti pak poděkovali hasičům, a přesunuli se do hasičské zbrojnice, kde na ně čekal připravený program. Děti byly rozděleny do tří skupin, a rotovali po stanovištích. Na prvním stanovišti se dozvěděli co přesně mohli konkrétně oni při evakuaci udělat lépe, a jak se zachovat příště. Druhým stanovištěm byla zdravověda. Děti si zde zkusili první pomoc na figuríně, nebo si zopakovali základy anatomie člověka. Na třetím stanovišti si děti prohlédli vybavení hasičárny, požární automobily, zkusily si mířit s vodním dělem, nebo si vyzkoušely historické helmy, které se používaly dříve.

Akce byla podařená jak podle nás, tak podle ohlasů dětí a učitelek. Rádi bychom proto v takovýchto vzdělávacích akcích pokračovali. Nejen kvůli zlepšení znalostí dětí, ale i kvůli procvičení nás samotných, protože jak je známo "Prevence je matka hasičů".

    

MŠml

Tradiční a velmi oblíbený letní dětský tábor Heřmánek pořádaný SDH České Heřmanice letos proběhne od 24. 8. do 31. 8. Tento rok je téma tábora Vikingové/Jak vycvičit draka. Kapacita tábora musí být každoročně lehce navýšena kvůli velkému zájmu. Letos je přihlášeno 55 dětí, hasičů, i ostatních. Tábor se již třetím rokem koná v areálu RS Trelleborg Bohemia Potštejn, kde jsou děti obklopeny přírodou. Prostorný areál skýtá možnosti pro hraní mnoha klasických míčových i jiných venkovní her. S dětmi se také každý den chodíme chladit do blízké mělké řeky, nebo využíváme možnosti chodit do lesa, či na nedaleký hrad Potštejn. V případě nepříznivého počasí, využíváme vnitřní prostory jídelny, kde s dětmi hrajeme deskové hry, malujeme, či vyrábíme různé výrobky. Každoročně také chodíme na celodenní výlet, kde děti poznají kousek naší krajiny. Minulí rok jsme šly z Potštejna, přes zámek Doudleby, a Kostelec nad Orlicí, až na zámek v Častolovicích, kde jsme si prohlédly místní zámecký park s mnoha zvířaty. Abychom nemuseli jít celou dlouhou cestu zase zpět, jeli jsme vlakem, který nás dovezl až do Potštejna, ze kterého jsme následně došli až do tábora. V průběhu celého týdne nechyběla ani olympiáda, kde děti lezli po horolezecké stěně, nebo stříleli z luku a vzduchovky, či závěrečná diskotéka, nebo krádež střežené táborové vlajky. Doufáme že letošní tábor bude stejně dobrý, nebo snad i lepší, než jeho předchůdci, a děti i rodiče budou alespoň tak spokojené, jako doteď byli.

Na obrázky ze všech táborů se můžete podívat v naší fotogalerii:

FOTOGALERIE

MŠml

Družstvo mladých hasičů z Českých Heřmanic se každoročně účastní hasičských zkoušek odbornosti, pořádaných v hasičské zbrojnici v Chocni, a jinak tomu nebylo ani tento rok. V sobotu 2. 3. 2024 jsme v 8:15 vyrazili naším DA od hasičské zbrojnice v Českých Heřmanicích. Celý napjatí jsme si ještě naposledy opakovali testy, a teoretické zkoušky pro všechny naše odbornosti. Tento rok jsme se v počtu 10 členů zapsali na odbornosti Kronikář, Preventista, Preventista - junior, Strojník, a Strojník - junior. Zkoušky neabsolvovali všichni členové družstva, jen dobrovolníci, kteří měli zájem povýšit svou hodnost výš, a stát se odborníkem na jednu z oblastí hasičské práce. Tento rok se zúčastnili členové od 6 do 17 let, včetně některých instruktorů. Každá zkouška (kromě juniorů) se skládá z písemného testu, a ústní, nebo praktické zkoušky. Ve zkouškách na Preventistu musíte vědět například jak by se měl správně udržovat komín, jak skladovat některé hořlaviny, oleje, atd., nebo třeba jak předcházet požárům v domě i mimo něj. Strojníci musí zase vědět jak se dělí pomůcky používané hasiči při zásahu, jak udržovat a obsluhovat stroj, nebo jak vypadají optické signály používané u výjezdů. Kronikáři se zase naučí jak se starat o kroniku, jaké události do ní zapisovat, jakým způsobem jí skladovat, nebo druhy kronik které se používají (např. z volných listů, elektronickou, atd.)  I přes počáteční napětí, a lehký stres se tento rok všem zúčastněným podařilo udělat všechny části zkoušky, a získat tak odbornost na kterou se připravovali. Díky tomu jsme tak mohli úspěšně splnit další okruh celoroční činnosti hry Plamen, a posunout celé družstvo na další, vyšší úroveň vzdělání. Nyní už se zase začneme připravovat na klasické soutěže v požárním útoku, a štafety, které začnou na začátku května soutěží ve Svatém Jiří.

ZDE JE ODKAZ NA FOTOGALERII

MŠml.

Naše mládež

Novou sezónu 2023/2024 jsme začali, jako vždy přípravou na branné závody. Pro velkou část našeho týmu to bylo poprvé, protože za minulou sezónu jsme získali mnoho nových členů, a některé i díky každoročnímu táboru Heřmánek. Zároveň se s námi rozloučila dlouholetá hlavní vedoucí Helena Domlátilová, takže jsme museli naskočit do rozjetého vlaku a připravit naše mladé hasiče na naprosto obměněné disciplíny v rámci závodu hasičské všestrannosti a brannosti v Dolní Čermné, kterým se zahajuje nový ročník 2024.

Naše výsledky v tomto ročníku sice nebyly nijak dechberoucí (více zde), ale na druhou stranu jsme se mezi dětmi i vedoucími snažili vytvořit dobré kamarádské vztahy, důležité pro správné fungování týmů v dalších letech. Vzhledem k velkému počtu mladších dětí jsme neměli přehnané ambice a jsme rádi, že se podařilo úspěšně rozjet novou sezónu.

Za září a říjen jsme také měli mnoho akcí a programů, které byly určeny jak zkušeným starším hasičům, tak i nováčkům, kteří s námi běželi poprvé. Patřil mezi ně i každoroční výlet, který je jednou z podmínek správného plnění okruhů celoroční hry Plamen. Tentokrát jsme se vydali na záchrannou stanici Pasíčka, přes Bor u Skutče, až k chatě Polanka, kde jsme si společně dali buřtguláš, který pro nás připravil náš už dvorní kuchař Zdenda Kysilka s Tomem Kopeckým. Zahráli jsme pár her a povozili se na loďce. Za krásného podzimního dne jsme společně nadupali téměř osm kilometrů. Jsme rádi, že se k nám připojili také někteří rodiče.

Velmi nadšené byly děti také z účasti na plavecké soutěži ,,Plavání měst“ v litomyšlském bazénu, který se následně , také díky naší účasti v této celorepublikové soutěži, umístil první.

Halloween jsme společně oslavili dlabáním dýní, které jste poté mohli vidět vystavené před hasičárnou. A období výletů a akcí zakončí vánoční bowling.

Díky naší účasti na hasičských závodech, a také tomu, že jsme spoluorganizovali branný závod ve Sloupnici, jsme navázali přátelské vztahy s hasiči ze Sloupnice a Němčic, se kterými plánujeme příští rok spolupracovat na společných akcích, a závodech. Díky našemu zázemí a vybavení budeme schopni nabídnout naše tréninkové prostory i ostatním družstvům MH, a tak v budoucnu ještě více prohloubit naše vzájemné dobré vztahy s okolím, díky čemuž budeme dosahovat stále lepších výsledků.

Pokud vás zajímá hasičská tématika, a rádi pracujete s dětmi, můžete se k nám přidat a pomoci nám tak v trénovaní našich mladých hasičů, a tím ještě zlepšit kvalitu a komplexnost celého kroužku.

Zde je odkaz na fotogalerii:

FOTOGALERIE

MŠml.

V posledním prázdninovým týdnu od 22. do 29. srpna se uskutečnil dětský tábor Heřmánek 2020. I tento rok jsme zavítali na Tučkova hájenku do Svratouchu. Tábora se zúčastnilo 28 dětí ve věku od 4 do 15 let. Pro děti byl připravený bohatý program s naučnými disciplínami, hrami a také nechyběl ani celodenní výlet, na který jsem se vydali do Svratky. Počasí bylo jak dělané pro pohybové aktivity. Věříme že si děti odvezli z tábora spoustu zážitků i pár nových kamarádů.