SDH
České Heřmanice

Družstvo mladých hasičů z Českých Heřmanic se každoročně účastní hasičských zkoušek odbornosti, pořádaných v hasičské zbrojnici v Chocni, a jinak tomu nebylo ani tento rok. V sobotu 2. 3. 2024 jsme v 8:15 vyrazili naším DA od hasičské zbrojnice v Českých Heřmanicích. Celý napjatí jsme si ještě naposledy opakovali testy, a teoretické zkoušky pro všechny naše odbornosti. Tento rok jsme se v počtu 10 členů zapsali na odbornosti Kronikář, Preventista, Preventista - junior, Strojník, a Strojník - junior. Zkoušky neabsolvovali všichni členové družstva, jen dobrovolníci, kteří měli zájem povýšit svou hodnost výš, a stát se odborníkem na jednu z oblastí hasičské práce. Tento rok se zúčastnili členové od 6 do 17 let, včetně některých instruktorů. Každá zkouška (kromě juniorů) se skládá z písemného testu, a ústní, nebo praktické zkoušky. Ve zkouškách na Preventistu musíte vědět například jak by se měl správně udržovat komín, jak skladovat některé hořlaviny, oleje, atd., nebo třeba jak předcházet požárům v domě i mimo něj. Strojníci musí zase vědět jak se dělí pomůcky používané hasiči při zásahu, jak udržovat a obsluhovat stroj, nebo jak vypadají optické signály používané u výjezdů. Kronikáři se zase naučí jak se starat o kroniku, jaké události do ní zapisovat, jakým způsobem jí skladovat, nebo druhy kronik které se používají (např. z volných listů, elektronickou, atd.)  I přes počáteční napětí, a lehký stres se tento rok všem zúčastněným podařilo udělat všechny části zkoušky, a získat tak odbornost na kterou se připravovali. Díky tomu jsme tak mohli úspěšně splnit další okruh celoroční činnosti hry Plamen, a posunout celé družstvo na další, vyšší úroveň vzdělání. Nyní už se zase začneme připravovat na klasické soutěže v požárním útoku, a štafety, které začnou na začátku května soutěží ve Svatém Jiří.

ZDE JE ODKAZ NA FOTOGALERII

MŠml.